Кафедра програмного забезпечення | Силабуси
Силабуси

Обов'язкові компоненти

Алгоритми та структури даних

Архітектура комп'ютера

Дискретні структури

Комп'ютерна дискретна математика

Конструювання програмного забезпечення

Людино-машинна взаємодія

Обробка сигналів та зображень

Основи науково-дослідної роботи

Основи програмної інженерії

Оcнови програмування

Основи теорії інформації

Проектування інструментального програмного забезпечення

Професійна практика програмної інженерії

Теорія ймовірності та математична статистика

 

Вибіркові компоненти

Аналіз вимог до програмного забезпечення

Архітектура та проектування програмного забезпечення

Безпека програм та даних

Графічні редактори

Документація програмного забезпечення

Емпіричні методи програмної інженерії

Інструментальні засоби web-дизайну

Інтеграція ІТ-систем

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

Кодування та захист інформації

Комп'ютерна анімація

Комп'ютерний дизайн

Моделювання та аналіз програмного забезпечення

Мультимедійні системи та комп'ютерний відеодизайн

НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА  «Засоби розробки та налагодження програмного забезпечення»

Організація комп'ютерних мереж

Основи веб-дизайну

Основи інформаційної безпеки

Основи колористики та композиції у комп’ютерному дизайні

Основи побудови обчислювальних систем

Прикладна теорія інформації в інженерії програмного забезпечення

Програмування додатків для мобільних пристроїв

Програмування задач аналізу даних

Програмування мікропроцесорів та мікроконтролерів

Програмування ігор

Програмування інтернет

Програмування систем віртуальної реальності

Протоколи передачі даних в локальних і глобальних мережах

Системне програмування

Хмарні технології

Цифрова схемотехніка

Шаблони проектування програмного забезпечення

 

MegaIndex Domain Rank