Кафедра програмного забезпечення | Силабуси
Силабуси

Обов'язкові компоненти

Алгоритми та структури даних

Архітектура комп'ютера

Дискретні структури

Комп'ютерна дискретна математика

Конструювання програмного забезпечення

Людино-машинна взаємодія

Основи науково-дослідної роботи

Обробка сигналів та зображень

Основи програмної інженерії

Оcнови програмування

Проектування інструментального програмного забезпечення

Професійна практика програмної інженерії

Теорія ймовірності та математична статистика

Цифрова схемотехніка

 

Вибіркові компоненти

Аналіз вимог до програмного забезпечення

Архітектура та проектування програмного забезпечення

Безпека програм та даних

Емпіричні методи програмної інженерії

Інструментальні засоби web-дизайну

Інтеграція ІТ-систем

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

Кодування та захист інформації

Комп'ютерна анімація

Комп'ютерний дизайн

Моделювання та аналіз програмного забезпечення

Мультимедійні системи та комп'ютерний відеодизайн

Організація комп'ютерних мереж

Основи інформаційної безпеки

Основи колористики та композиції у комп’ютерному дизайні

Основи побудови обчислювальних систем

Основи теорії інформації

Програмування додатків для мобільних пристроїв

Програмування задач аналізу даних

Програмування мікропроцесорів та мікроконтролерів

Програмування ігор

Програмування інтернет

Програмування систем віртуальної реальності

Протоколи передачі даних в локальних і глобальних мережах

Системне програмування

Хмарні технології

Шаблони проектування програмного забезпечення

 

MegaIndex Domain Rank