Кафедра програмного забезпечення | Проекти освітніх програм
Проекти освітніх програм
Проект освітньо-професійної програми (магістерський) "Інженерія програмного забезпечення"
 
Рівень вищої освіти      другий  (магістерський)
 
Розроблено з урахуванням стандарту вищої освіти України другого рівня за спеціальністю 121 «Інженеріяпрограмного забезпечення» 15 січня 2021 р.

Спеціальність               121 «Інженерія програмного забезпечення»  

 Галузь знань                 12 «Інформаційні технології»

 Освітня кваліфікація    магістр з інженерії програмного забезпечення

 

Зауваження, відгуки та пропозиції надсилати на адресу:

MegaIndex Domain Rank