Кафедра програмного забезпечення | Проекти освітніх програм
Проекти освітніх програм
Проект освітньо-професійної програми (бакалаврський) "Інженерія програмного забезпечення"
Рівень вищої освіти      перший (бакалаврський)

Спеціальність               121 «Інженерія програмного забезпечення»  

 Галузь знань                 12 «Інформаційні технології»

 Освітня кваліфікація    бакалавр з інженерії програмного забезпечення

 

Рівень вищої освіти      другий  (магістерський)

Спеціальність               121 «Інженерія програмного забезпечення»  

 Галузь знань                 12 «Інформаційні технології»

 Освітня кваліфікація    магістр з інженерії програмного забезпечення

 

Зауваження, відгуки та пропозиції надсилати на адресу:
MegaIndex Domain Rank