Кафедра програмного забезпечення |
Науково-дослідна робота

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 Науково-дослідна діяльність вважається однією з найважливіших складових стратегії розвитку навчального закладу. Кафедра Програмного Забезпечення протягом періоду свого існування проводить плідну науково-дослідну роботу.

Науковий потенціал кафедри утворюють доктори технічних наук, кандидати фізико-математичних наук, кандидати технічних наук, аспіранти. На кафедрі  багато викладачів мають наукові ступені.

За час існування кафедри по науковій тематиці  захищено 16 дисертацій, серед них 2 докторські (із них за останні 5 років – одна докторська і 7 кандидатських дисертацій). Зараз ведеться робота над двома докторськими дисертаціями, навчаються 2 аспіранти. Право керівництва науковою роботою аспірантів мають 6 викладачів кафедри.

Наукова діяльність кафедри програмного забезпечення спрямована на забезпечення підготовки фахівців з програмування.

Напрямки наукової діяльності кафедри:

1.   Системи людино-машинної взаємодії. Обробка зображень і впливів:

1.1  Дослідження інформативних параметрів динамічних зображень

1.2  Розробка алгоритмів і методів ущільнення та перетворення зображень.

1.3  Розробка методів адаптивного перетворення і відображення даних.

1.4  Розробка методів обробки візуальних впливів для керування системою.

2.   Системи людино-машинної взаємодії. Генерування зображень і впливів.:

2.1  Розробка методів перетворень зображень для візуалізації

2.2  Розробка методів та структур візуалізації

2.3  Розробка принципів та засобів формування впливів для подання значень величин

3.   Системи людино-машинної взаємодії. Системи ідентифікаційної взаємодії:

3.1  Розробка методів виведення на основі нечітких відношень з урахуванням параметрів, що змінюються хаотично.

3.2  Розробка моделей і засобів реалізації, оптимізації та захисту інформації  автоматизованої системи управління.

3.3  Розробка моделей і систем колективної взаємодії на основі використання маніпуляторних інтерфейсів.

Також кафедра має такі розробки:

-                ВІС генератор векторів.

-                МВІС генератор векторів реалізований на основі базового матричного кристала 1515ХМ1-067.

-                Спеціалізований модуль відображення інформації для універсальної системи збору і реєстрації даних сейсморозвідки.

-                Високопродуктивний графічний контролер для систем машинної графіки.

-                Відеоконтролер на основі процесора ЕР9315.V1 і шейдерні програми.

-                Високопродуктивна графічна станція, для якої розроблено та виготовлено 8 ВІС на основі ПЛІС.

-                Спеціалізований контролер для формування графічної інформації для модуля індикації на основі екологічно чистої ЕПТ із прямонакальним катодом.

-                ВІС генератора векторів для символьно-графічного дисплея СМ 7238.

-                Графічні співпроцесори та шейдерні програми для дисплеїв МС7105, МС7106, МС7401, графічного дисплея A23QU12X02 для банкоматів.

-                Система відновлення зображень багатошарових фотографічних матеріалів.

-                Комп’ютерний клас колективної взаємодії організовано у ВНТУ.

 

Розробки співробітників кафедри впроваджено у ВАТ “Завод “Термінал” (м. Вінниця), компанії “Сатурн Дейта Интернешенл” (м. Київ), науково-виробничій фірмі “Крон” (м. Вінниця), НДІ авіації (м. Київ), Інституті прикладної математики і механіки НАН України (м. Донецьк), видавництві “Астон” (м. Тернопіль), ТОВ “ПКБ АСУ” (м. Кам’янець-Подільський), Інституті космічних досліджень НАН України (м. Київ), на державному підприємстві “Оризон-навігація” (м. Сміла), у науково-виробничому об’єднанні “Термоприлад” (м. Львів), науково-виробничій фірмі “ТЕТРІС плюс” (м. Чернівці), ВАТ “Інфракон” (м. Вінниця), ВАТ ТКБР “Стріла” (м. Тернопіль), інституті автоматики та електрометрії СВ РАН (м. Новосибірськ), на державному науково-виробничому підприємстві “Геосистема” (м. Вінниця), науково-виробничому підприємстві “ЮБК-спектр” (м. Севастополь),ТОВ “Інформаційно-виставковий центр “Діловий контакт” (м. Київ), державному підприємстві “Оризон-універсал” (м. Сміла).

Співробітники кафедри ПЗ неодноразово були нагороджені медалями ВДНГ різного ґатунку. Професор Пєтух А. М. приймав участь в міжнародних виставках і нагороджений медалями.

На сьогодні кафедрою виконується науково-дослідна робота з фінансуванням з ЄС з загальним обсягом фінансування 525 тис. грн.:

         Міжнародний проект Tempus IV № 530576-2012-SE-SMHES, National Education Framework for Enhancing IT Students’ Innovation and Entrepreneurship.

Результати наукових досліджень використані в підготовці методичних матеріалів для 36 дисциплін. Співробітниками кафедри за 5 років опубліковано  близько  300 наукових праць та статей (в т.ч. зі студентами); отримано 10 патентів на корисні моделі та понад 50 охоронних документів.

На кафедрі регулярно проводяться науково-практичні семінари. Кафедра ПЗ є співорганізатором науково-технічних конференцій, конкурсів державного та міжнародного рівнів. Співробітники кафедри приймають участь у проведенні міжнародного конкурсу із Web-дизайну та комп'ютерної анімації.

Студенти кафедри беруть активну участь у наукових конференціях. Всі магістранти обов’язково виступають з доповідями на науково-технічних конференціях та мають публікації в фахових виданнях.

Кафедра ПЗ має тісні наукові зв’язки з провідними університетами України спорідненого направлення, що мають відношення до розробки та застосування програмного забезпечення.

 

MegaIndex Domain Rank