Кафедра програмного забезпечення |
Дисципліни підготовки магістрів

Методологія та організація наукових досліджень в галузі інформаційних технологій

Проектування інструментального програмного забезпечення

Мультимедійні системи та комп'ютерний відеодизайн

Інтернет-технології та програмування веб-додатків

Обробка сигналів та зображень

САПР засобів обчислювальної техніки

Проектування та ре-інженерія програмного забезпечення

Проектування ігрових застосувань та 3-D моделювання

MegaIndex Domain Rank