Кафедра програмного забезпечення | Ліщинська Людмила Броніславівна
Ліщинська Людмила Броніславівна
Професор кафедри програмного забезпечення

Розвиток теорії і методів побудови перспективних високоефективних інформаційних систем.
Автор понад 400 публікацій, серед них 11 монографій (з них 2 одноосібні, 4 опубліковані у закордонних виданнях), 8 навчальних посібників (з них 5 з грифом МОН України), понад 70 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, понад 160 статей, опублікованих у провідних вітчизняних та іноземних виданнях, зокрема більше 100 - у фахових виданнях, 16 - у виданнях, що входять до наукометричної бази Scopus)
Наукові профілі:
Scopus https://www2.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=54417628500
Web of Science https://publons.com/researcher/2342675/lyudmyla-lishchynska/ 
ORCHID http://orcid.org/0000-0001-9827-1260
Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=7cpweWAAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

MegaIndex Domain Rank