Кафедра програмного забезпечення | Черноволик Галина Олександрівна
Черноволик Галина Олександрівна
Доцент кафедри програмного забезпечення

Народилась в 1973 р. Закінчила в 1995 р. Вінницький державний технічний університет за спеціальністю "Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем". З 1995 по 2013 рік працювала на кафедрі вищої математики Вінницького національного технічного університету.

 В 2009 р. захистила дисертацію "Засібавтоматизованого неруйнівного вимірювального контролю спектрофотометричних параметрів біотканин" на науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності  05.11.13 “Прилади і методи контролю та визначення складу речовин".

З 2013 р. працює на посаді доцента кафедри програмного забезпечення.

Має понад 30 наукових та методичних публікацій, в тому числі 1 монографію, 1 патент України на винахід, та 2 посібника.

Викладає навчальні дисципліни:

  • Теорія ймовірностей та математична статистика
  • Емпіричні методи програмної інженерії
  • Програмування Інтернет
MegaIndex Domain Rank