Кафедра програмного забезпечення | Катєльніков Денис Іванович
Катєльніков Денис Іванович
Доцент кафедри програмного забезпечення

     Народився в 1973 р.

     Закінчив в 1995 р. Вінницький державний технічний університет за спеціальністю "Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем".

     З 1995 по 1998 рік навчався в аспірантурі ВНТУ. В 1999 в спеціалізованій вченій раді НВК "Київський інститут автоматики" захистив дисертацію “Розробка методу ідентифікації нелінійних об’єктів для прийняття рішень на базі нечіткої логіки“ на науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності  05.13.06 “АСУ та прогресивні інформаційні технології”.

     В 2001-2002 році навчався в аспірантурі Computer Science Department University of New Mexico, Albuquerque, NM, USA.

     В 2002 Software Design Engineer Intern. Team:Fusion. Microsoft, Seatle, WA, USA.

     З 2009 р. сертифікований спеціаліст корпорації Microsoft - Microsoft Certified Solution Developer (MCSD).

     З 2007 р. сертифікований спеціаліст корпорації Cisco - Cisco Certified Network Associate (CCNA).

     Доцент за кафедрою програмного забезпечення з 2008 р. 

     Має 40 наукових та методичних публікацій, в тому числі 1 монографію та 2 посібника, 4 статті у науково-метричній базі  Scopus.

     Викладає навчальні дисципліни:

  • Об’єктно-орієнтоване програмування
  • Моделювання та аналіз про-грамного забезпечення
  • Організація комп’ютерних мереж
  • Комп’ютерний дизайн
  • Програмування  ігор
  • Мультимедійні системи
  • Програмування web-додатків
MegaIndex Domain Rank