Кафедра програмного забезпечення | Войтко Вікторія Володимирівна
Войтко Вікторія Володимирівна
Доцент кафедри програмного забезпечення

     Народилась в 1973 році. У 1996 році закінчила ВДТУ з відзнакою. У 1999 році закінчила аспірантуру. 1 жовтня 1999 року захистила кандидатську дисертацію на тему: "Дослідження і розробка алгоритмів оцінювання характеристик пристроїв відображення інформації". З 1 листопада 1999 року працює на кафедрі ПЗ.

     Наукові напрямки роботи:
          - багатокритеріальна оцінка ефективності пристроїв відображення інформації;
          - розробка методів оцінювання варіантів за якісними критеріями з  використанням принципів теорії нечітких множин.

     Має понад 200 наукових праць, з них дві монографії.

     Керує аспірантурою. Підготувала 1 кандидата наук.

     Нагороджена грамотою Міністерства освіти і науки України за підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 2009/2010 н.р. з напряму «Інформатика, обчислювальна техніка та автоматизація».

 

MegaIndex Domain Rank