Кафедра програмного забезпечення | Підсумки Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ»
ЕІР-2020

Кафедра програмного забезпечення Вінницького національного технічного університету спільно з Національною академією Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького, Вінницьким національним медичним університетом ім. М. І. Пирогова, комунальним закладом вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти», комунальним закладом «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Люблінською політехнікою (Польща) і Новим університетом Лісабону (Португалія) 9-10 листопада 2020 року провели щорічну Міжнародну науково-практичну Інтернет конференцію «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ».

Видано збірник матеріалів конференції, рекомендований до видання Вченою радою Вінницького національного технічного університету (протокол № 5 від 26.11.2020 р.). У збірник включено 67 доповідей.

З матеріалами конференції можна ознайомитися за адресою: 

http://pz.vntu.edu.ua/data/conf/eir2020.pdf

MegaIndex Domain Rank