Кафедра програмного забезпечення |
Aбітурієнту

Вінницький національний технічний університет. Спеціальність 121-"Інженерія програмного забезпечення"

Прийом здійснюється на денну та заочну форму навчання як за держзамовленням, так і за контрактом. Ліцензований обсяг прийому зі спеціальності складає 120 осіб.

За результатами 4-х років навчання випускники одержують ступінь бакалавра зі спеціальності 121"Інженерія програмного забезпечення" (кваліфікація – фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення). Найбільш здібні до наукової роботи студенти продовжують навчання і отримують вчену ступінь магістра. Наукові напрями підготовки магістрів: засоби машинної графіки; системи цифрової обробки сигналів та зображень; розробка нових форм представлення інформації.

Підготовка бакалаврів зі спеціальності 121"Інженерія програмного забезпечення" включає вичення дисциплін 4-х напрямів:

Фундаментальна підготовка: вища математика, фізика, інженерна графіка, дискретні структури, теорія ймовірностей та матстатистика, алгоритми та структури даних, основи програмування, прикладна теорія цифрових автоматів, моделювання систем, інтелектуальна власність;

Спеціальні дисципліни: кодування та захист інформації, обробка сигналів та зображень, цифрова схемотехніка, об’єктно-орієнтоване програмування, бази даних, операційні системи, проектний практикум, комп’ютерна графіка, організація комп’ютерних мереж, технології комп’ютерної обробки інформації;

Спеціалізовані дисципліни: менеджмент проектів програмного забезпечення, емпіричні методи програмної інженерії, основи про- грамної інженерії, професійна практика програмної інженерії, групова динаміка і комунікації, людино-машинна взаємодія, конструювання програмного забезпечення, аналіз вимог до програмного забезпечення, моделювання та аналіз програмного забезпечення, архітектура та проектування програмного забезпечення, якість програмного забезпечення та тестування, ре-інженіринг програмного забезпечення, безпека програм та даних, програмування ігор, проектування інструментального програмного забезпечення, інженерне програмне забезпечення для вбудованих та мобільних систем.

Першокласний програміст - випускник спеціальності 121"Інженерія програмного забезпечення".
Програміст повинен досконало володіти сучасними засобами розробки програмного забезпечення. Наші студенти ґрунтовно вивчають такі системи програмування як

Операційні системи: MS Windows 8/7, Windows Phone 8/7.5, Android, MS Windows Vista; MS Windows Server 2008/2003; Linux
Мови програмування: HTML5, C#, Java, ASP.NET, VB.NET, VBA, JavaScript, PHP, Perl, C++, Assembler
Засоби розробки ПЗ: MS Visual Studio 201/2010, NetBeans IDE, Eclipse, C++ Builder
Технології та системи керування базами даних: SilverLight 5, XNA, .NET Framework 4.0/3.5, COM, EJB; MS SQL Server, MS Access, MySQL
Системи проектування та моделювання: PCAD, OrCAD, MATLAB, MathCAD.
Програмні пакети комп'ютерної графіки: Photoshop, Corel Draw, 3ds Max, Dreamweaver, FrontPage, Macromedia Flash та ін.
Програмування для мобільних платформ: Windows Phone, Android, iPhone.

Посади, які можуть обіймати наші випускники: інженер-програміст; системний програміст; прикладний програміст; Web-програміст; Web-дизайнер; розробник баз даних; розробник інтерфейсу користувача; лідер робочої групи; менеджер проекту; системний архітектор; системний аналітик; аналітик комп'ютерного банку даних; адміністратор веб-серверів; адміністратор інформаційної системи; адміністратор баз даних; інженер з комп'ютерних систем; інженер із застосування комп'ютерів; інженер з програмного забезпечення комп'ютерів.
Спеціальність 121"Інженерія програмного забезпечення" - це єдина спеціальність, де поглиблено вивчають сучасне програмне забезпечення, де Ви станете першокласним програмістом, це найкращий вибір сьогодні і завжди!
Дорогі абітурієнти! Кафедра програмного забезпечення чекає на Вас!

Докладну інформацію про правила вступу Ви можете отримати в Приймальній комісії ВНТУ ауд. 1107 тел. (0432) 59-82-56 http://vntu.edu.ua див. Довідка абітурієнта або  Telegram: t.me/pzvntu2020 (обов’язково зверніться до Дениса Івановича Катєльнікова, який проводить безкоштовні підготовчі курси для абітурієнтів кафедри програмного забезпечення; мобільний телефон: +38-068- 859-5506).

Е-мейл: fuzzy2dik@gmail.com
Інформація про конкурс: vstup.info 

Окремо для ВНТУ vstup.vntu.net

Для спеціалізації WEB-дизайн: комп’ютерний дизайн, інструментальні засоби Web-дизайну, інформаційні технології віртуальної взаємодії, комп’ютерна анімація, мультимедійні системи, основи роботи в Інтернет, інтернет-технології, програмування Web-додатків.

Освітня програма підготовки магістрів зі спеціальності 121- "Інженерія програмного забезпечення"

MegaIndex Domain Rank